Son yıllarda şirketler arasında en çok konuşulan konu CRM olmaktadır. Bunun sebebi şüphesiz ki, büyük firmalara CRM’in kattıkları ve sağladıkları. Bu yüzden de pek çok firma aynı mantık ile CRM’den faydalanmak istiyor. CRM nedir konusuna kısaca değinecek olursak, müşteri bilgilerini kurumsal bilgiye dönüştüren bir veri tabanı olarak açıklayabiliriz. Yani bilginin kurumsallaşması diyebiliriz. Şirket için de daha hızlı ve sistemli bir profesyonelleşme süreci olarak tanımlanabiliriz. Peki, CRM kullanmanın şirketinize ne gibi faydaları olacaktır? Biraz detaya inelim şimdi…

 

1 – Satış süreci

CRM otomatik satış işlemlerinin daha da kolaylaşmasını ve de hızlanmasını sağlayacaktır. Elde tutulan müşteri bilgileri, müşteriyi daha iyi tanıyıp, satış işlemlerinin de hızlanmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda işlem otomasyonu ile satış elemanlarının performansları gerçek zamanlı olarak görülebilir ki bu da yine satış sürecine sağlanacak olan bir destektir. Oluşturulan ortak platform, satış evresindeki işlemlerde kimin çalışıp kimin çalışmadığını net bir şekilde gösterir. Her aşamadaki yönetim, objektif olarak değerlendirilebilir.

 

2 – Pazarlama Süreci

CRM, şirketlerin en önemli unsurlarından biri olan pazarlama konusunda oldukça belirgin bir fayda gösterir. Otomatikleştirilmiş pazarlama fonksiyonu, pek çok işin çok daha kolay yapılmasını sağlar. Kampanya düzenlenmesi, yönetim, e-posta ile pazarlama sistemleri, görev tahsis etme ve benzeri pek çok işlev, CRM ile şirketlerin pazarlama faaliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca pazarlama fonksiyonu ile gerçekleştirilen tüm organizasyonlar, çalışanların da daha efektif olmasını sağlayacak, yani şirkete önemli bir artı katacaktır.

 

3 – Müşteri Servisi

Müşteri servisi ve Call Center operasyonu, şirketler için en önemli konulardandır. Bu noktada maksimum verim için ise CRM kullanılması gerekir. Müşteri servisi ve Call Center için en önemli nokta up-to-date bilgilerdir ve bunların güvenli ve hızlı olarak sağlanması CRM ile mümkündür. Otomatik cevaplama servisi, bilgilendirme, arama yönlendirme, müşteri problemlerinin çözümlenmesi için cevaplata göre çalışan sistemler ve böylece müşteriye daha hızlı dönüş sağlayıp, daha fazla fayda elde edilmesi CRM ile mümkün olan durumlardır. Bu yüzden de müşteri ilişkilerinin iyi olmasını, daha fazla müşteri edinip, daha fazla müşteriyi elde tutmayı, müşteri başına karlılığı artırıp, rekabet açısından da öne geçmeyi isteyen şirketlerin, CRM teknolojisinin gerisinde kalması düşünülemez.

 

4 – Artan İş Becerisi

CRM, satış sürecinden pazarlamaya, müşteri ilişkilerinden daha pek çok alana ulaşan faydaları ile şirketin tüm işlerinde bir hız ve kolaylık sağlayacaktır. Hem çalışanlarınız gereksiz işler ile zaman kaybedip verimsiz bir çalışma içerisine sürüklenmeyecek, hem de pek çok alanda hızlı bir iyileştirme gözlemlenecektir. Verilerin gruplanması, sınıflandırılması, basit veri denetimi, ortak çalışma ortamı ve de mobil ulaşım gibi iyileştirmeler, şirketinize dinamizm katacaktır. Çünkü çalışanlarınız angarya işlerden kurtulup, işine daha fazla odaklanabilecek daha verimli bir çalışma sergileyebilecektir. Dolayısıyla bu da şirketinize artı olarak dönüş sağlayacaktır ve CRM sayesinde üstün nitelikli hizmet vermeye başlayabileceksiniz.

 

5 – Daha Fazla Başarı, Daha Fazla Kar

Karlı müşteri ilişkileri başta olmak üzere, CRM sayesinde elde edilen tüm kolaylıklar ve avantajlar, kurumsal büyümenin yolunu açar. Kurumsal olarak sahip olduğunuz hedeflerinizin daha ulaşılabilir olduğunu görürsünüz ve daha dinamik hale gelen çalışanlarınız ile adeta şirketinizin taze kan ile dolduğunu hissedersiniz. Bu da şüphesiz ki bir şirket için harika bir durumdur. İşleyişin hızlanması, müşteri ilişkilerinin iyileştirilmesi, pazarlama sorunlarının çözülmesi ve satış sürecinin pratik hale gelmesi gibi pek çok olumlu durum, şirketin başarılarını artıracak, hedeflerine daha kolay oluşmasını sağlayacak ve dolayısıyla da bir şirketin temel amacı olan karlılığı artıracaktır.

Comments are closed.